Dziś godzina rozmiar tekstu: - A + Mapa Strony  |  Kontakt

ue-btn1
GODOW banerek www1

gminazenergia

Turystyczny Portal Mapowy

Turystyczny Portal Mapowy

nasi-lokalni-tworcy

mieszkancy50

poprzednim miesiącu lipiec 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Informacja o języku migowym w Urzędzie Gminy Godów

Zobacz więcej >>

Statystyki:
Odwiedziny dziś:217
Odwiedziny wczoraj:259
W ostatnim tygodniu:1061
W ostatnim miesiącu:5651
Wszystkich odwiedzin:796411

Artykuły

Konsultacje społeczne

Wynik przebiegu konsultacji
Konsultacje projektu uchwały
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały
Konsultacje projektu uchwały
Oferta realizacji zadania publicznego
Wyniki konsultacji do projektu pn. Termomodernizacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Godowie
Wynik konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów na rok 2019”
Wynik konsultacji w sprawie uchwały dotyczącej „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2019-2020”
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2019-2020
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w roku 2019
Wynik konsultacji społecznych dot. uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wynik przebiegu konsultacji uchwały
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały
Konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli
KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godów oraz określenia granic ich obwodów
Konsultacje społeczne protjektu pn. Termomodernizacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Godowie
Wynik przebiegu konsultacji społecznych dot. budowy instalacji odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznych na czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Godów
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad i tybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Godów
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Godów
Konsultacje społeczne: budowa instalacji odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznych na czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad i tybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Godów
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Konsultacje projektu uchwały
Wynik konsultacji w sprawie uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi
Konsultacje w przedmiocie dwóch projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi
Wynik konsultacji społecznych dot. zmiany treści „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godów na lata 2015 -2020”
Wójt Gminy Godów ogłasza konsultacje społeczne zmiany treści „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godów na lata 2015 -2020”
Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wynik konsultacji
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych - regulamin naboru i realizacji projektu montażu instalacji OZE
Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Godów w latach 2016-2018
Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Konsultacje do uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania grantów
Wynik konsultacji społecznych w sprawie uchwału dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku
Konsultacje społeczne w sprawie uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Godów
Wynik konsultacji w sprawie zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Konsultacje do uchwały w sprawie zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Raport z konsultacji społecznych dot. budowy nowego budynku przedszkola przy ul. Piotrowickiej w Gołkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Konsultacje społeczne: budowa nowego budynku przedszkola przy ul. Piotrowickiej w Gołkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Konsultacje w przedmiocie 2 projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi
Raport z konsultacji społecznych dot. projektów: termomodernizacja byłego Ośrodka Zdrowia w Godowie, byłego budynku przedszkola w Godowie, OSP w Godowie
Notatka służbowa dot. konsultacji społecznych projektów: termomodernizacja byłego Ośrodka Zdrowia w Godowie, byłego budynku przedszkola w Godowie, OSP w Godowie
Konsultacje społeczne projektów: termomodernizacja byłego Ośrodka Zdrowia w Godowie, byłego budynku przedszkola w Godowie, OSP w Godowie
Wynik konsultacji w sprawie uchwał dot. gospodarki komunalnej
Konsultacje w przedmiocie 2 projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi
Raport z konsultacji społecznych projektów: Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Godowie z wykorzystaniem pomp ciepła oraz Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Skrbeńsku z wykorzystaniem solarów.
Konsultacje społeczne projektów: Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Godowie z wykorzystaniem pomp ciepła oraz Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Skrbeńsku z wykorzystaniem solarów
Wynik konsultacji w przedmiocie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Godów oraz uchwały w sprawie nadania nazw ulic "Górna" i "Słoneczna" w Sołectwie Łaziska
Konsultacje w przedmiocie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Godów oraz uchwały w sprawie nadania nazw ulic "Górna" i "Słoneczna" w Sołectwie Łaziska
Konsultacje projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wynik konsultacji dot. gospodarki odpadami komunalnymi
Konsultacje w przedmiocie 2 projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi
Wynik przebiegu konsultacji do uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody
Wynik przebiegu konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Godów”
Konsultacje w przedmiocie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody
Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Godów”
WYNIK PRZEBIEGU KONSULTACJI w przedmiocie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KONSULTACJE w przedmiocie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
WYNIK PRZEBIEGU KONSULTACJI w przedmiocie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KONSULTACJE w przedmiocie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Konsultacje
Wynik przebiegu konsultacji
Konsultacje w sprawie projektu uchwały - REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
Konsultacje społeczne w przedmiocie 3 projektów uchwał Rady Gminy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska.
Wynik przebiegu konsultacji projektu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkoł Gminy Godów
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Godów
WYNIK PRZEBIEGU KONSULTACJI w przedmiocie projeków uchwał: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat oraz w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji do azbestu
KONSULTACJE w przedmiocie projeków uchwał: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat oraz w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji do azbestu
WYNIK PRZEBIEGU KONSULTACJI w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KONSULTACJE w przedmiocie projeku uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KONSULTACJE w przedmiocie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki
Konsultacje w sprawie regulaminu utrzymania czystości
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów
zmień wygląd:

logo-rodo
logo-jakosc-powietrza

Kontakt z Urzędem


Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

tel.: +48 32/ 476 50 65
tel./fax: +48 32/ 476 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Godziny urzędowania:
Pn: 7:00 – 17:00
Wt – Cz: 7:00 – 15:00
Pt 7:00 - 13:00

obywatel.gov.pl
Posterunek Policji
Planowane imprezy Relacje z imprez
Powrót do poprzedniej strony Powrót do góry strony Powrót do strony głównej transparent