WYNIK PRZEBIEGU KONSULTACJI w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYNIK PRZEBIEGU KONSULTACJI w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 13 grudnia 2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie www.godow.pl został zamieszczony projekt uchwały w sprawie:

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ogłoszeniu o konsultacjach podano sposoby zgłaszania opinii do przedmiotu konsultacji, tj. drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z zapisem w temacie wiadomości „Konsultacje" lub pisemnie  w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów pokój nr 22 w terminie do dnia 19 grudnia 2012 r.

We wskazanym powyżej terminie wpłynęła do Urzędu Gminy Godów jedna opinia w przedmiocie konsultacji. Jednakże ze względu na fakt, iż opiniodawcą była osoba fizyczna, która z mocy ustawy nie została uprawniona do składania opinii do przedmiotu konsultacji, opinia ta nie została rozpatrzona.
Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

W związku z powyższym konsultacje uległy zakończeniu.

  • Drukuj

Opublikowano: czwartek, 20, grudzień 2012 13:24