Zaproszenie do sładania ofert cenowych ba opracowanie dokumentacji projektowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (zamówienie o wartości poniżej 14.000,00 euro netto)

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Godów
ul. 1-Maja 53
44-340 Godów
tel. 032 476 50 65
fax . 032 476 51 00
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2. Nazwa przedmiotu zamówienia

„Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Gołkowicach na odcinku ok 180 mb"

2.Zakres obejmuje:
a) odtworzenie granic geodezyjnych działki drogowej na projektowanym odcinku 180 m
(tj. od skrzyżowania z ul. Borowicką w kierunku ul. Sobieskiego)
b) opracowanie koncepcji przebudowy zgodnie z wytycznymi inwestora
c) projekt budowlano-wykonawczy drogi wraz z kanalizacją deszczową
d) sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
e) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
f) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji
g) uzyskanie pozwolenia na budowę
h) mapy należy zorganizować we własnym zakresie

3. Termin wykonania : 7 miesięcy od daty podpisania umowy

4. Tryb postępowania : rozpoznanie cenowe

1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta do dnia 20 września 2012r.. do godz. 15:00 w zaklejonej kopercie opisanej :
„Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Gołkowicach na odcinku 180 mb".

2.Kryterium oceny :
proponowana cena za wykonanie usługi

3.Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej pok. nr 24 tel. 032/ 476 50 65 wew. 19

  • Drukuj

Opublikowano: wtorek, 11, wrzesień 2012 12:11