Dziś godzina rozmiar tekstu: - A + Mapa Strony  |  Kontakt

ue-btn1
GODOW banerek www1

gminazenergia

Turystyczny Portal Mapowy

Turystyczny Portal Mapowy

nasi-lokalni-tworcy

mieszkancy50

poprzednim miesiącu grudzień 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Informacja o języku migowym w Urzędzie Gminy Godów

Zobacz więcej >>

Statystyki:
Odwiedziny dziś:301
Odwiedziny wczoraj:633
W ostatnim tygodniu:1647
W ostatnim miesiącu:3936
Wszystkich odwiedzin:729835

Uroczysta Sesja Rady Gminy Godów z okazji Dnia Edukacji Narodowej

005
W dniu 30 października 2017 r. w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Godów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

W uroczystości udział wzięli: Pan Antoni Tomas - Przewodniczący Rady Gminy, Pan Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy, Pan Tomasz Kasperuk - Zastępca Wójta Gminy, Pani Brygida Dobisz – Sekretarz Gminy, Pani Beata Kałusek - Skarbnik Gminy oraz zaproszeni goście: st. aspirant Adrian Pawlus – Kierownik Posterunku Policji w Gołkowicach, Pani Katarzyna Hudek - Prezes oddziału ZNP w Godowie, dyrektorzy i wyróżnieni nauczyciele placówek oświatowych, Radni Rady Powiatu Wodzisławskiego, Radni Rady Gminy Godów, Sołtysi oraz Kierownicy Referatów Urzędu Gminy.

Uroczystą Sesję otworzył Pan Antoni Tomas - Przewodniczący Rady Gminy Godów.

Wójt Gminy Godów - Pan Mariusz Adamczyk złożył gratulacje Panu Romanowi Marcol - sołtysowi sołectwa Skrzyszów, który został najlepszym sołtysem Roku 2017 w powiecie wodzisławskim w plebiscycie organizowanym przez Dziennik Zachodni pod patronatem Wojciecha Saługi, marszałka woj. śląskiego.


Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Godów skierował w stronę dyrektorów i pracowników placówek oświatowych. Podziękował za pracę jaką nauczyciele wkładają w rozwój nowych pokoleń i życzył wielu sukcesów zawodowych, a także wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości i optymizmu w dążeniu do wyznaczonych celów.

Nauczycielom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego – trzem nauczycielom kontraktowym, czterem nauczycielom mianowanym  i pięciu nauczycielom dyplomowanym – wręczono listy gratulacyjne, kwiaty i słodki upominek.

Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskali:

1. Dominika Grzesiek – nauczyciel wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej  w Krostoszowicach;
2. Justyna Wrodarczyk – nauczyciel nauczania początkowego szkoły Podstawowej w Gołkowicach;
3. Jolanta Siemieniuk – nauczyciel fizyki Szkoły Podstawowej w Gołkowicach;
4. Marcin Nowak – nauczyciel historii Szkoły Podstawowej w Gołkowicach;
5. Krzysztof Szewczyk – nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej w Gołkowicach.


Stopień nauczyciela mianowanego uzyskali:

1. Justyna Wasińska – nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej w Gołkowicach;
2. Mirella Błatoń-Markowska – nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie;
3. Daria Zdrojewska-Kuc – nauczyciel języka niemieckiego Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie;
4. Mateusz Woźnica – nauczyciel wychowania fizycznego szkoły Podstawowej w Skrzyszowie.                

Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskali:

1. Agnieszka Kubica – nauczyciel wychowania przedszkolnego Przedszkola Publicznego w Gołkowicach;
2. Natalia Ślęczek – nauczyciel wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach;
3. Magdalena Barańska – nauczyciel wychowania przedszkolnego Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie.


Podziękowano również osobom, które w minionym roku szkolnym zakończyły swoją pracę w placówkach oświatowych wręczając im pamiątkowe listy oraz książki.

Ks. Marian Krzyżowski - od września 1996 r. był związany ze Szkołą Podstawową im. Mikołaja  Kopernika w Łaziskach, a później z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Łaziskach. Katechizował w klasach II i VIII, a od roku 2000 w klasach II i VI. Praca Księdza z dziećmi w szkole wyróżniała się życzliwością, zrozumieniem i szczerą troską o każde dziecko. Współpracujący z Księdzem nauczyciele zawsze mogli liczyć na Jego wsparcie  co znacznie ułatwiało wzajemne relacje. Wspólne działania Księdza Proboszcza i wychowawców miały istotny wpływ na integrację oddziaływań wychowawczych odnoszących się do uczniów i zawsze przynosiły oczekiwane, pozytywne rezultaty. Ksiądz Marian Krzyżowski zakończył pracę w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łaziskach  28 lipca 2017 r. przechodząc na emeryturę.

Pani Anna Pająk - Pani Anna Pająk 1 września 2000 roku rozpoczęła pracę w Gimnazjum w Gołkowicach.  Rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem przepracowała  na stanowisku woźnej 17 lat, łączny czas pracy wynosi 35 lat. W tym czasie odebrała Nagrody Dyrektora Szkoły w roku 2009, 2013 i 2017. Lubiana przez nauczycieli, współpracowników, a przede wszystkim uczniów szkoły.

Gratulacje przekazano również dwóm osobom, odznaczonym za pracę w oświacie:

Pani Edyta Bebek - jest nauczycielem dyplomowanym  z 26 -  letnim stażem. Jako nauczyciel matematyki, informatyki i techniki prowadziła  nieodpłatnie zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych. Efektem tej pracy są liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane przez jej podopiecznych na konkursach i turniejach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc lekcje otwarte dla nauczycieli, rodziców, praktyki studenckie. Opracowała i wdrożyła programy autorskie z wychowania komunikacyjnego pt. „Bezpieczny uczeń na drodze”  i „Zdobywamy kartę rowerową”. Od roku 2007 prowadzi zajęcia w ramach kampanii „Dziecko w sieci”. A od 2006 roku uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła”, którego celem jest  badanie efektywności nauczania matematyki. W latach 2013 – 2015 współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych  -  wzięła udział  w diagnozie umiejętności matematycznych uczniów klas V szkół podstawowych ( DUMa), a w latach  2011 – 2014  koordynowała Badania Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia. Była koordynatorem projektów systemowych: „Uczę się i rozwijam”( 2012/2013) i „Przygoda z edukacją” (2014/2015). Była pomysłodawcą i organizatorem gminnego konkursu  „Bezpiecznie na drodze” (2002 – 2011), Międzyszkolnego Konkursu  na Najpiękniejszą  Pisankę (2003-2009). Pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Była także  przewodniczącą Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego przy sprawdzianie po klasie szóstej. Od roku 2011 jest zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych szkoły podstawowej w Gołkowicach. W swojej pracy wychowawczej podejmowała działania w ramach profilaktyki uzależnień –  zajęcia dla rodziców, uczniów  i nauczycieli  „Siedem kroków”, cykl zajęć „Zanim spróbujesz”. W ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”  prowadziła zajęcia profilaktyczno-edukacyjne. Realizowała program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia  „Lekcje o zdrowiu, wartościach i środkach uzależniających”. W latach 1991 – 2011 była opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Pod jej kierunkiem uczniowie podejmowali działania dla społeczności szkolnej i lokalnej oraz uczestniczyli w akcjach charytatywnych np.  „Góra grosza”,  „Pomocna dłoń” , „Czysty Aniołek”. Kierowała pracą zespołu redakcyjnego uczniowskiej  gazetki  „Szkolne nowinki” ( 1997 – 2011). Za wyróżniającą  pracę otrzymała :Nagrodę Wójta Gminy Godów – rok 2006  i 2014  oraz  wielokrotnie Nagrody Dyrektora Szkoły.


Pani Iwona Brudny - jest nauczycielem dyplomowanym z 20 - letnim stażem. Jako nauczyciel historii prowadzi zajęcia dla uczniów zdolnych. Opracowała i wdrożyła program autorski międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej pt. „Moja mała ojczyzna w zjednoczonej Europie” oraz program autorski „Wiedza o regionie”.  O efektach jej pracy świadczą sukcesy uczniów, którzy są laureatami wielu konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich , powiatowych i gminnych. Iwona Brudny jest organizatorką Gminnego Konkursu  „Nasze miejsce na ziemi” – pod  patronatem Wójta Gminy Godów, którego celem jest propagowanie historii, tradycji, kultury i gwary  „małej ojczyzny”, a także Gminnego Konkursu „Jaka to kolęda ?”. Prowadzi zajęcia kółka dziennikarskiego i wraz z uczniami redaguje  i wydaje  gazetkę szkolną „Spoko-oko”. Jako nauczyciel bibliotekarz  wzięła udział w  programie „Książki naszych marzeń”, w akcji  „Cała Polska czyta dzieciom” oraz  Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną przy organizacji  imprez czytelniczych. Jest inicjatorem imprez bibliotecznych cieszących się dużą popularnością wśród dzieci: „Noc z baśniami”,  „Noc z Andersenem”, „Noc z Muminkami”, „Noc z Indianami” oraz „Popołudnia z książką”, pasowanie na czytelnika, Święto Bibliotek Szkolnych. Mają one na celu propagowanie czytelnictwa. Organizuje wystawy prac dziecięcych w bibliotece, a także wyjazdy  z dziećmi na „Spotkania z ludźmi z pasją”. Ponadto pozyskuje darczyńców i sponsorów, wzbogacając w ten sposób zasoby biblioteki. Jest przewodniczącą zespołu  do spraw promocji szkoły. Jest administratorem strony internetowej szkoły. Na bieżąco doskonali kompetencje administratora i dzieli się swoją wiedzą z nauczycielami. Wielokrotnie była opiekunem stażu nauczycieli  i praktyk studenckich. Organizuje dla swoich wychowanków wyjazdy na  kilkudniowe wycieczki, do kina, teatru, muzeum,  na spotkania autorskie. Uczniom w trudnej sytuacji materialnej organizuje pomoc pozyskując sponsorów.  Podejmuje działania profilaktyczne, realizując ze swoimi wychowankami  zadania w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i programów: „Szanuję siebie  i innych”, „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Za wyróżniającą pracę  dydaktyczno  – wychowawczą została uhonorowana licznymi  nagrodami : Nagrodą Wójta Gminy Marklowice (1998), Nagrodą Wójta Gminy Godów (2006, 2016) oraz wielokrotnie Nagrodami Dyrektora Szkoły.

Medal Komisji Edukacji Narodowej został wręczony na obchodach XV Dnia Związkowca w Gliwicach 21 października przez Śląskiego Kuratora Oświaty.


Tradycją stało się, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom przyznawane są Nagrody Wójta. Otrzymali je nauczyciele, którzy w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zasłużyli. Pośród tegorocznych laureatów byli nauczyciele, którzy opracowali i wdrażali autorskie programy edukacyjne, rozwijali uzdolnienia uczniów, przygotowując ich, wielokrotnie z sukcesami, do udziału w konkursach tematycznych, rozwijali talenty uczniów. Nagrodzeni zostali także nauczyciele uczący swoich uczniów wrażliwości, otwartości, poszanowania inności i poświęcenia, oraz Ci, którzy swój czas poświęcają uczniom z trudnościami w nauce lub potrzebującym szeroko rozumianej pomocy i wsparcia. Dyrektorów uhonorowano za wkład i zaangażowanie, za dbałość o jakość pracy szkoły oraz właściwą organizację pracy szkoły. Doceniono Dyrektorów za sposób wdrażania nowej reformy, dbałość o pracowników szkoły oraz o szeroko rozumiany interes społeczny. Doceniono zaangażowanie oraz osobisty wkład w tworzenie codzienności uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.


Nagrody Wójta w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali:

1. Joanna Wacławiec – nauczyciel Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie;
2. Maria Gawełek – nauczyciel Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku;
3. Beata Herman – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie;
4. Pani Renata Parus – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie;
5. Pani Maryla Marcol – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie;
6. Katarzyna Powieśnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gołkowicach;
7. Pani Izabela Ucher – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gołkowicach;
8. Marzena Sitko – dyrektor Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach;
9. Adriana Cudnowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie.

Wszystkim wyróżnionym życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej, dalszych sukcesów oraz wytrwałości w życiu codziennym. Gratulujemy przyznanych nagród, odznaczeń i awansów.

GALERIAOpublikowano: wtorek, 31, październik 2017 14:21
zmień wygląd:

logo-rodo
logo-jakosc-powietrza

Kontakt z Urzędem


Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

tel.: +48 32/ 476 50 65
tel./fax: +48 32/ 476 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Godziny urzędowania:
Pn: 7:00 – 17:00
Wt – Cz: 7:00 – 15:00
Pt 7:00 - 13:00

obywatel.gov.pl
Posterunek Policji
Planowane imprezy Relacje z imprez
Powrót do poprzedniej strony Powrót do góry strony Powrót do strony głównej transparent