Dziś godzina rozmiar tekstu: - A + Mapa Strony  |  Kontakt

ue-btn1
GODOW banerek www1

gminazenergia

Turystyczny Portal Mapowy

Turystyczny Portal Mapowy

nasi-lokalni-tworcy

mieszkancy50

poprzednim miesiącu listopad 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30

Informacja o języku migowym w Urzędzie Gminy Godów

Zobacz więcej >>

Statystyki:
Odwiedziny dziś:31
Odwiedziny wczoraj:346
W ostatnim tygodniu:759
W ostatnim miesiącu:4576
Wszystkich odwiedzin:719996

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup soli drogowej

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/users/will09/public_html/images/artykuly/herb_i_flaga/herb.jpg
There was a problem loading image /home/users/will09/public_html/images/artykuly/herb_i_flaga/herb.jpg
herbZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
na realizację usługi
(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto)

I. NAZWA I ADERS ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Godów
ul. 1-Maja 53
44-340 Godów
tel. 032 476 50 65
fax . 032 476 51 00
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

II. OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup soli drogowej w ilości 150 Mg wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
2. Sól o parametrach zgodnych z normą PN-88/C-84081/02 luzem z antyzbrylaczem.
3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
4. Wielkość poszczególnych dostaw zostanie określona w zamówieniu przesłanym faksem lub e-mailem.
5. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej soli drogowej w terminie do pięciu dni od chwili przyjęcia zamówienia
6. Ilość ton soli drogowej może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmniejszeniu do 50% od ilości ton soli będących przedmiotem zamówienia
7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do 31 marca 2016r.


III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr1
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania bezprzetargowego.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym i opisanej w następujący sposób:

Oferta na „ Zakup soli drogowej w ilości 150 Mg wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego”

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN składania ofert
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w biurze podawczym Urzędu Gminy Godów (na parterze) do dnia 13 października 2015 roku do godziny 15:00.
2. Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, określonym w ust. 1.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty jest ceną kosztorysową i uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN (złotych polskich) cyfrowo i słownie.
2. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

Najniższa cena


VII. PODWYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Tadeusz Spień, tel. 32/476 50 65 wew. 23


IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1) Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;


Opublikowano: poniedziałek, 05, październik 2015 09:43
zmień wygląd:

logo-rodo
logo-jakosc-powietrza

Kontakt z Urzędem


Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

tel.: +48 32/ 476 50 65
tel./fax: +48 32/ 476 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Godziny urzędowania:
Pn: 7:00 – 17:00
Wt – Cz: 7:00 – 15:00
Pt 7:00 - 13:00

obywatel.gov.pl
Posterunek Policji
Planowane imprezy Relacje z imprez
Powrót do poprzedniej strony Powrót do góry strony Powrót do strony głównej transparent