Wynik konsultacji dot. gospodarki odpadami komunalnymi

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/users/will09/public_html/images/artykuly/herb_i_flaga/herb.jpg
There was a problem loading image /home/users/will09/public_html/images/artykuly/herb_i_flaga/herb.jpg

herbw przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 25 września 2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie www.godow.pl zostały zamieszczone projekty uchwał w sprawie:

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów,
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ogłoszeniu o konsultacjach podano sposoby zgłaszania opinii do przedmiotu konsultacji, tj. drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub pisemnie  w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów pokój nr 23 w terminie do dnia 2 października 2015 r.
 
We wskazanym powyżej terminie nie wpłynęła żadna opinia w przedmiocie konsultacji.
Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

W związku z powyższym konsultacje uległy zakończeniu.Wójt Gminy Godów

  • Drukuj

Opublikowano: poniedziałek, 05, październik 2015 08:27