Dziś godzina rozmiar tekstu: - A + Mapa Strony  |  Kontakt

ue-btn1
GODOW banerek www1

gminazenergia

Turystyczny Portal Mapowy

Turystyczny Portal Mapowy

nasi-lokalni-tworcy

mieszkancy50

poprzednim miesiącu marzec 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 9 1 2 3
week 10 4 5 6 7 8 9 10
week 11 11 12 13 14 15 16 17
week 12 18 19 20 21 22 23 24
week 13 25 26 27 28 29 30 31

Informacja o języku migowym w Urzędzie Gminy Godów

Zobacz więcej >>

Statystyki:
Odwiedziny dziś:192
Odwiedziny wczoraj:351
W ostatnim tygodniu:933
W ostatnim miesiącu:5940
Wszystkich odwiedzin:759725

Artykuły

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/users/will09/public_html/images/artykuly/herb_i_flaga/herb.jpg
There was a problem loading image /home/users/will09/public_html/images/artykuly/herb_i_flaga/herb.jpg
herbREGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCHW GMINIE GODÓW

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   w Gminie Godów, zwanym dalej PSZOK.
2.      PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest na działce nr 164/16 położonej w miejscowości Gołkowice, natomiast dojazd jest prowadzony z ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku.
3.      PSZOK czynny jest :
- w każdy poniedziałek w godzinach 1100 -1700
4.      Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik firmy, której powierzono prowadzenie punktu.
5.      Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem
aktualnie przyjmowanych odpadów.
6.      Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Godów.
7.      Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2. 1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane dostarczane przez właścicieli     nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Godów.
2.      Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania     dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Godów za bieżący okres rozliczeniowy.

§ 3. 1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
a) odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),
b) odpady zielone,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
d) przeterminowane leki,
e) chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) odpady wielkogabarytowe,
i) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
j) odpady remontowo-budowlane pochodzące z  samodzielnych prac remontowych i budowlanych wytworzone poza terenami budowy, stanowiące odpady komunalne.

2. Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a) odpady zawierające azbest,
b) zmieszane odpady komunalne,
c) części samochodowe, zderzaki, tapicerka, kokpity itp.
3. Odpady remontowo-budowlane powstające na terenie nieruchomości na skutek prowadzonych prac przez specjalistyczną firmę remontową, należy przekazywać za jej pośrednictwem, która to staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie, wywóz i utylizację na swój koszt.

§ 4. 1. Odpady wymienione w § 3 ust. 1 gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach i kontenerach oraz pomieszczeniach, chroniących zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.
2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach.
3. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika obsługującego PSZOK.

§ 5. 1. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.
2. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, oleje itp.) powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety.
3. Rodzaje odpadów wymienione w § 3 ust. 1 przyjmowane do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Godów. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK na formularzu przyjęcia.

§ 6. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne
odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 3 ust.1.

§ 7. Obsługujący PSZOK w Gminie Godów, prowadzi rejestr przyjęcia odpadów do PSZOK .

§ 8. Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w sytuacji, kiedy istnieją przesłanki, iż odpady pochodzą od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub z terenu innej gminy.

§ 9. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.

§ 10. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,
c) na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 11. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik obsługujący PSZOK w godzinach pracy Punktu lub pracownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Godów pod numerem telefonu (32) 47-65-065 wew.23

§ 12. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów w zakładce „ustawa śmieciowa”.


Opublikowano: poniedziałek, 10, kwiecień 2017 13:03
zmień wygląd:

logo-rodo
logo-jakosc-powietrza

Kontakt z Urzędem


Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

tel.: +48 32/ 476 50 65
tel./fax: +48 32/ 476 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Godziny urzędowania:
Pn: 7:00 – 17:00
Wt – Cz: 7:00 – 15:00
Pt 7:00 - 13:00

obywatel.gov.pl
Posterunek Policji
Planowane imprezy Relacje z imprez
Powrót do poprzedniej strony Powrót do góry strony Powrót do strony głównej transparent