Dziś godzina rozmiar tekstu: - A + Mapa Strony  |  Kontakt

ue-btn1
GODOW banerek www1

gminazenergia

Turystyczny Portal Mapowy

Turystyczny Portal Mapowy

nasi-lokalni-tworcy

mieszkancy50

poprzednim miesiącu październik 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31

Informacja o języku migowym w Urzędzie Gminy Godów

Zobacz więcej >>

Statystyki:
Odwiedziny dziś:60
Odwiedziny wczoraj:261
W ostatnim tygodniu:980
W ostatnim miesiącu:3889
Wszystkich odwiedzin:819177

Artykuły

Karta Dużej Rodziny

LOGO KDRDnia 23 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014, poz. 1863), która określa zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny. Zasadą działania Karty Dużej Rodziny jest nadanie jej posiadaczom uprawnień do korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, na mocy której o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mgli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Formularz wniosku znajduje się tutaj

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wnioskuKilka ważnych informacji:

- Prawo do korzystania z Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu.

- Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny o wymiarach 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, że znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przed jej sfałszowaniem.

- Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

- Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności nie stosuje się ograniczeń wiekowych. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.

- Na terenie Gminy Godów obsługą programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gołkowicach przy ul. Celnej 51, tel. 32 472 77 33.

- Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wzór wniosku dostępny jest poniżej.

- Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

- Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

- Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z Karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

- Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać Kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

- W przypadku zgubienia karty można otrzymać jej duplikat. W tym celu należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o wydanie duplikatu. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 9,21 zł.
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

8) W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek o przyznanie Karty, dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzinaZostań partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny
Załączniki:
Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - kliknij tutaj.


Komunikat w sprawie obowiązku informacyjnego w zakresie Karty Dużej Rodziny - ochrona danych osobowych

 

Opublikowano: środa, 07, styczeń 2015 09:27
zmień wygląd:

logo-rodo
logo-jakosc-powietrza

Kontakt z Urzędem


Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

tel.: +48 32/ 476 50 65
tel./fax: +48 32/ 476 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Godziny urzędowania:
Pn: 7:00 – 17:00
Wt – Cz: 7:00 – 15:00
Pt 7:00 - 13:00

obywatel.gov.pl
Posterunek Policji
Planowane imprezy Relacje z imprez
Powrót do poprzedniej strony Powrót do góry strony Powrót do strony głównej transparent