Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych do ZSP w Skrbeńko - SP Skrbeńsko w ramach projektu "Przygoda z edukacją"

b_150_100_16777215_00___images_Logo_Gminy_Godów-2.jpgZaproszenie do składanie ofert cenowych na dostarczenie pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńko - Szkoła Podstawowa w Skrbeńsko w ramach projektu "Przygoda z edukacją".

Przedmiotem zamówienie jest ś dostarczenie pomocy dydaktycznych według załączników od nr 1 do nr 6 w ramach projektu "Przygoda z edukacją" w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Oferty należy składać do 25 listopada 2014 do godz. 14:30. 

Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert częściowych.Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Formularz oferty dostępny tutaj.

Załącznik nr 1 do zapytania dostępny tutaj.

Załącznik nr 2 do zapytania dostępny tutaj.

Załącznik nr 3 do zapytania dostępny tutaj.

Załącznik nr 4 do zapytania dostępny tutaj.

Załącznik nr 5 do zapytania dostępny tutaj.

Załącznik nr 6 do zapytania dostępny tutaj. 

 

b_158_118_16777215_00___images_Kamil_efs.JPG


  • Drukuj

Opublikowano: wtorek, 18, listopad 2014 13:10