Dziś godzina rozmiar tekstu: - A + Mapa Strony  |  Kontakt

ue-btn1
GODOW banerek www1

gminazenergia

Turystyczny Portal Mapowy

Turystyczny Portal Mapowy

nasi-lokalni-tworcy

mieszkancy50

poprzednim miesiącu sierpień 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 31 1 2 3 4
week 32 5 6 7 8 9 10 11
week 33 12 13 14 15 16 17 18
week 34 19 20 21 22 23 24 25
week 35 26 27 28 29 30 31

Informacja o języku migowym w Urzędzie Gminy Godów

Zobacz więcej >>

Statystyki:
Odwiedziny dziś:7
Odwiedziny wczoraj:276
W ostatnim tygodniu:7
W ostatnim miesiącu:6797
Wszystkich odwiedzin:806260

Zaproszenie do składania ofert cenowych na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - REMONT NAWIERZCHNI ULICY WIEJSKIEJ W PODBUCZU.


2. Termin składania ofert:
20.03.2014 r. do godz. 1500


3. Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Godów
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
-biuro obsługi klienta


4. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn: „Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej w Podbuczu na odcinku 0,334 km”

Dokumentacja będzie obejmować odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Dębową (wraz z skrzyżowaniem) do wiaduktu autostradowego autostrady A1 (tj. granicy parceli będącej własnością GDDKiA), tj ok 334 mb. Po odkryciu znaków granicznych należy zaprojektować drogę o nawierzchni asfaltowej (o maksymalnej szerokości dopuszczonej w mpzp) wraz z chodnikiem, w granicach działek będących własnością Gminy Godów. Na przedmiotowym odcinku należy zaprojektować kanalizację deszczową, wody odprowadzić do rowu otwartego. Dokumentacja powinna zawierać projekty zjazdów z drogi do posesji prywatnych.


Zakres obejmuje:

a) odtworzenie granic geodezyjnych działki drogowej na w/w odcinku

b) opracowanie koncepcji przebudowy zgodnie z wytycznymi inwestora

c) projekt budowlano-wykonawczy drogi

d) sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego

e) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

f) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji

g) uzyskanie pozwolenia na budowę/ prawomocnego zgłoszenia robót

h) mapy należy zorganizować we własnym zakresie


5. Termin realizacji zamówienia:
7 miesięcy od daty podpisania umowy.

6. Forma składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Dokumentacja projektowa pn:

Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej w Podbuczu”

Nie otwierać przed 20.03.2014 r. do godz. 1500

7. Dodatkowe informacje:

a) do realizacji przedmiotu zamówienia i złożenia oferty mogą przystąpić wykonawcy, których profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia, lub osoby fizyczne posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane (należy dołączyć kserokopię uprawnień).

b) kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto.

c) o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.

d) rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do siedmiu dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

e) informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Referacie Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 24, lub pod numerem tel. 032/ 476 50 65 wew. 19 - sprawę prowadzi:
Marcin Fros
Opublikowano: czwartek, 13, marzec 2014 14:06
zmień wygląd:

logo-rodo
logo-jakosc-powietrza

Kontakt z Urzędem


Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

tel.: +48 32/ 476 50 65
tel./fax: +48 32/ 476 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Godziny urzędowania:
Pn: 7:00 – 17:00
Wt – Cz: 7:00 – 15:00
Pt 7:00 - 13:00

obywatel.gov.pl
Posterunek Policji
Planowane imprezy Relacje z imprez
Powrót do poprzedniej strony Powrót do góry strony Powrót do strony głównej transparent