Dziś godzina rozmiar tekstu: - A + Mapa Strony  |  Kontakt

ue-btn1
GODOW banerek www1

gminazenergia

Turystyczny Portal Mapowy

Turystyczny Portal Mapowy

nasi-lokalni-tworcy

mieszkancy50

poprzednim miesiącu lipiec 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Informacja o języku migowym w Urzędzie Gminy Godów

Zobacz więcej >>

Statystyki:
Odwiedziny dziś:135
Odwiedziny wczoraj:277
W ostatnim tygodniu:1256
W ostatnim miesiącu:5846
Wszystkich odwiedzin:796606

Zaproszenie do składania ofert cenowych na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - REMONT NAWIERZCHNI ULICY TURSKIEJ W KROSTOSZOWICACH


2. Termin składania ofert: 20.03.2014 r. do godz. 1530 

3. Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
-biuro obsługi klienta

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn: „Remont nawierzchni ulicy Turskiej w Kostoszowicach na odcinku 0,512 km”

Dokumentacja będzie obejmować odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Wąwozową do granicy administracyjnej Gminy Godów, tj ok 512 mb. Po odkryciu znaków granicznych należy zaprojektować drogę o nawierzchni asfaltowej (o możliwej maksymalnej szerokości jezdni, dopuszczanej w mpzp) w granicach działek będących własnością Gminy Godów. Na przedmiotowym odcinku nie planuje się budowy kanalizacji deszczowej, natomiast należy ująć odtworzenie istniejącego rowu otwartego, lub zaproponować rozwiązanie alternatywne odprowadzenia wód opadowych i gruntowych. Dokumentacja powinna zawierać projekty zjazdów z drogi do posesji prywatnych.


Zakres obejmuje:

a) odtworzenie granic geodezyjnych działki drogowej na w/w odcinku


b) opracowanie koncepcji przebudowy zgodnie z wytycznymi inwestora


c) projekt budowlano-wykonawczy drogi


d) sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego


e) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót


f) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji


g) uzyskanie pozwolenia na budowę/ prawomocnego zgłoszenia robót


h) mapy należy zorganizować we własnym zakresie

  1. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

  2. Forma składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Dokumentacja projektowa pn:

Remont nawierzchni ulicy Turskiej w Kostoszowicach”

Nie otwierać przed 20.03.2014 r. do godz. 1500

  1. Dodatkowe informacje

a) do realizacji przedmiotu zamówienia i złożenia oferty mogą przystąpić wykonawcy, których profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia, lub osoby fizyczne posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane (należy dołączyć kserokopię uprawnień).


b) kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto.


c) o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.


d) rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do siedmiu dni od wyznaczonego terminu składania ofert.


e) informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Referacie Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 24, lub pod numerem tel. 032/ 476 50 65 wew. 19 - sprawę prowadzi: Marcin FrosOpublikowano: czwartek, 13, marzec 2014 13:49
zmień wygląd:

logo-rodo
logo-jakosc-powietrza

Kontakt z Urzędem


Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

tel.: +48 32/ 476 50 65
tel./fax: +48 32/ 476 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Godziny urzędowania:
Pn: 7:00 – 17:00
Wt – Cz: 7:00 – 15:00
Pt 7:00 - 13:00

obywatel.gov.pl
Posterunek Policji
Planowane imprezy Relacje z imprez
Powrót do poprzedniej strony Powrót do góry strony Powrót do strony głównej transparent